9.Popenchenko Memorial - Khabarovsk, Soviet Union - April 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Winners:

48kg Abbay Abdrakhmanov Vladivostok
51kg V.Kan Dushanbe
54kg Alexandr Cherepanov Vladivostok
57kg V.Kuznetsov Leningrad
60kg A.Sayapin Khabarovsk
63,5kg A.Shlakhovoy Khabarovsk
67kg V.Polulakh Khabarovsk
71kg I.Evenko Magadan
75kg Vladimir Kushnarev Blagoveshchensk
81kg A.Leonov Yakutsk
+81kg Vyacheslav Yakovlev Leningrad

  Amateur Boxing Homepage | Russian Tournament History | 1979 Results