Moscow Open Championships

Moscow

May, 2000


Winners

48kg Khalid Murtazaliev
51kg Dmitriy Malkin
54kg Eldar Shirinov
57kg Sergey Gromov
60kg Timur Aushev
63,5kg Maksim Chudakov
67kg Vladimir Nosov
71kg Oleg Krupennikov
75kg Elnur Dadashev
81kg Erik Teimurazov
91kg Evgeniy Arkhipov
+91kg Arkadiy Adamkov

source: "Ring - Sport's Almanac" - 2001 (page 30); thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian Tournaments History | 2000 Results