International Team Tournament (Lvov Boxing Cup)

Lvov, Ukraine

September 14-16, 2018


Ukraine II - Cuba

2018-09-14 52kg Andriy Tishkovets UKR Erislan Romero CUB 3:2
2018-09-14 56kg Vladislav Vyetoshkin UKR Osvaldo Diaz CUB DRAW
2018-09-14 60kg Stas Batiy UKR Armando Martinez CUB 5:0
2018-09-14 64kg Maksim Voronin UKR Dariesky Palmero CUB 5:0
2018-09-14 69kg Yoenlis Hernandez CUB Denis Pesotskiy UKR 4:1
2018-09-14 75kg Andriy Timoshenko UKR Arisnoide Despaigne CUB 5:0
2018-09-14 81kg Andriy Isakov UKR Yainier Abreu CUB RSCI 2
2018-09-14 +91kg Dainier Pero CUB Andriy Gorodetskiy UKR 4:1

Ukraine I - Belarus

2018-09-14 52kg Dmitro Zamotayev UKR Ramil Aliyev BLR 5:0
2018-09-14 60kg Yuriy Shestak UKR Sergey Krivitskiy BLR 5:0
2018-09-14 64kg Olexandr Melenyuk UKR Andrey Melnikov BLR 5:0
2018-09-14 69kg Yaroslav Samofalov UKR Alexey Khokhlov BLR 5:0
2018-09-14 75kg Olexandr Khizhnyak UKR Maksim Melnikov BLR RSC 1
2018-09-14 81kg Denis Solonenko UKR Alexandr Kholayev BLR 5:0
2018-09-14 91kg Ramazan Muslimov UKR Sergey Popelukh BLR RSC 2
2018-09-14 +91kg Viktor Vikhrist UKR Dmitriy Doronin BLR 5:0

Cuba - Belarus

2018-09-15 52kg Erislan Romero CUB Ramil Aliyev BLR 5:0
2018-09-15 60kg Armando Martinez CUB Sergey Krivitskiy BLR 5:0
2018-09-15 64kg Dariesky Palmero CUB Andrey Melnikov BLR 5:0
2018-09-15 69kg Yoenlis Hernandez CUB Alexey Khokhlov BLR 5:0
2018-09-15 75kg Arisnoide Despaigne CUB Maksim Melnikov BLR 5:0
2018-09-15 +91kg Dainier Pero CUB Dmitriy Doronin BLR 5:0

Ukraine I - Poland

2018-09-15 49kg Nazar Kurotchin UKR Jakub Słomiński POL 5:0
2018-09-15 52kg Dmitro Zamotayev UKR Tinko Banabakov BUL 5:0
2018-09-15 56kg Mykola Butsenko UKR Marcin Hejosz POL 5:0
2018-09-15 60kg Yuriy Shestak UKR Radomir Obruśniak POL 5:0
2018-09-15 64kg Olexandr Melenyuk UKR Damian Durkacz POL 4:0
2018-09-15 75kg Olexandr Khizhnyak UKR Bartosz Gołębiewski POL AB 3
2018-09-15 81kg Denis Solonenko UKR Mateusz Goiński POL 5:0
2018-09-15 91kg Ramazan Muslimov UKR Aleksander Celejewski POL AB 2
2018-09-15 +91kg Viktor Vikhrist UKR Adam Kulik POL 5:0

Ukraine II - Poland

2018-09-16 52kg Andriy Tishkovets UKR Tinko Banabakov BUL 5:0
2018-09-16 56kg Vladislav Vyetoshkin UKR Marcin Hejosz POL 5:0
2018-09-16 60kg Stas Batiy UKR Radomir Obruśniak POL 5:0
2018-09-16 64kg Damian Durkacz POL Maksim Voronin UKR 5:0
2018-09-16 69kg Ivan Dancha UKR Denis Pesotskiy UKR 4:1
2018-09-16 75kg Andriy Timoshenko UKR Bartosz Gołębiewski POL WO.
2018-09-16 81kg Andriy Isakov UKR Mateusz Goiński POL WO.
2018-09-16 91kg Konstantin Pinchuk UKR Aleksander Celejewski POL WO.
2018-09-16 +91kg Andriy Gorodetskiy UKR Adam Kulik POL 5:0

Ukraine I - Cuba

2018-09-16 49kg Nazar Kurotchin UKR Aliabel Poll CUB 4:1
2018-09-16 52kg Dmitro Zamotayev UKR Erislan Romero CUB 5:0
2018-09-16 56kg Mykola Butsenko UKR Osvaldo Diaz CUB 5:0
2018-09-16 60kg Yuriy Shestak UKR Armando Martinez CUB 5:0
2018-09-16 64kg Olexandr Melenyuk UKR Dariesky Palmero CUB 5:0
2018-09-16 69kg Yoenlis Hernandez CUB Yaroslav Samofalov UKR 5:0
2018-09-16 75kg Olexandr Khizhnyak UKR Arisnoide Despaigne CUB 5:0
2018-09-16 81kg Denis Solonenko UKR Yainier Abreu CUB WO.
2018-09-16 +91kg Dainier Pero CUB Viktor Vikhrist UKR 4:1

thanks to Tibor Kincses and Serena Milova


Ukrainian Tournaments | 2018 Results