International Team Tournament

Kozhomkul Sport Palace, Bishkek, Kyrgyzstan

August 2-3, 2014


Semifinal: dual RUS-CHN 7:3

2014-08-02 49kg Mirlan Turkbay uulu KIR Dorzho Radnayev RUS 3:0
2014-08-02 52kg Chingiz Natyrov RUS Ilham Mansur CHN 2:1
2014-08-02 56kg Andranik Grigoryan RUS Siroshiddin Abdullayev KIR 3:0
2014-08-02 60kg Abdraim Mamat CHN Pavel Nikonov RUS 3:0
2014-08-02 64kg Islam Dumanov RUS Kurbanzhan Choi CHN 3:0
2014-08-02 69kg Husein Baysangurov RUS Kaysar Tashmamat CHN 3:0
2014-08-02 75kg Tokhtychong Maola CHN Bair Tsympilov RUS 3:0
2014-08-02 81kg Idris Shakhmanov RUS Ibraim Abdraim CHN 3:0
2014-08-02 91kg Fedor Gureyev RUS Chen Yunfa CHN 3:0
2014-08-02 +91kg Sergey Egorov RUS Ablat Abdukhamat CHN 3:0

Semifinal: dual KIR-TRK 8:3

2014-08-02 49kg Turat Osmonov KIR Rakhmakkul Avatov KIR 3:0
2014-08-02 52kg Azat Usenaliyev KIR Yazmurat Gurbanov TRK 3:0
2014-08-02 56kg Omurbek Malabekov KIR Yakub Meredov TRK 3:0
2014-08-02 60kg Akzhol Sulaymabek uulu KIR Azat Khadzhinurov TRK 3:0
2014-08-02 60kg Meder Mamakeyev KIR Shokhrat Durdiev TRK 3:0
2014-08-02 64kg Ermek Sakenov KIR Kerim Esenmuradov TRK TKO 1
2014-08-02 69kg Erkin Bolotbek uulu KIR Ahmet Meylisov TRK TKO 1
2014-08-02 75kg Azizbek Achilov TRK Azamat Kanybek uulu KIR 2:1
2014-08-02 81kg Arslanbek Achilov TRK Alexandr Panarin KIR 2:1
2014-08-02 91kg Sergey Parenko KIR Talgat Turduyev KIR 3:0
2014-08-02 +91kg Zbibulla Mukhammad TRK Emil Abyshkayev KIR WO.

Third Place Match: dual CHN-TRK 4:4

2014-08-03 49kg Mirlan Turkbay uulu KIR Rakhmakkul Avatov KIR 3:0
2014-08-03 52kg Yazmurat Gurbanov TRK Ilham Mansur CHN 2:1
2014-08-03 60kg Abdraim Mamat CHN Azat Khadzhinurov TRK 3:0
2014-08-03 64kg Kerim Esenmuradov TRK Ablemit Sulayman CHN 3:0
2014-08-03 69kg Kaysar Tashmamat CHN Ahmet Meylisov TRK 3:0
2014-08-03 75kg Ilyaz Akmataliyev KIR Tokhtychong Maola CHN 3:0
2014-08-03 81kg Arslanbek Achilov TRK Ibraim Abdraim CHN 3:0
2014-08-03 91kg Ablat Abdukhamat CHN Talgat Turduyev KIR TKO 3

Final: dual KIR-RUS 6:4

2014-08-03 49kg Turat Osmonov KIR Dorzho Radnayev RUS 3:0
2014-08-03 52kg Azat Usenaliyev KIR Chingiz Natyrov RUS 3:0
2014-08-03 56kg Omurbek Malabekov KIR Andranik Grigoryan RUS 3:0
2014-08-03 60kg Akzhol Sulaymabek uulu KIR Pavel Nikonov RUS 3:0
2014-08-03 64kg Ermek Sakenov KIR Islam Dumanov RUS 2:0
2014-08-03 69kg Husein Baysangurov RUS Erkin Bolotbek uulu KIR 3:0
2014-08-03 75kg Bair Tsympilov RUS Azamat Kanybek uulu KIR 2:1
2014-08-03 81kg Idris Shakhmanov RUS Erkin Adylbek uulu KIR 3:0
2014-08-03 91kg Sergey Parenko KIR Fedor Gureyev RUS 2:1
2014-08-03 +91kg Sergey Egorov RUS Zbibulla Mukhammad TRK 3:0

thanks to Tibor Kincses and Bakyt Shukuraliev


Amateur Boxing Homepage | Kyrgyz Tournament History | 2014 Results