11.Aitenov Brothers Youth Tournament - Kostanay, Kazakhstan - July 19-22 2010


Finals

48kg Komol Meliyev UZB ??? ??? ???
51kg Akbergen Akhmetov KZK ??? ??? ???
54kg Aray Abilgazinov KZK ??? ??? ???
57kg ??? KZK ??? ??? ???
60kg Ruslan Madiyev KZK ??? ??? ???
64kg Dmitriy Likin KZK ??? ??? ???
69kg Igor Sanazarov KZK ??? ??? ???
75kg Kamran Shakhsuvarly KZK ??? ??? ???
81kg Alexandr Gulevskiy KZK ??? ??? ???
91kg Artem Vasilenok KZK Evgeniy Vasilev RUS 4:0

source: http://thenews.kz


Amateur Boxing Homepage | Kazakh Tournament History | 2010 Results