Japanese High School National Championships

Shimpo Arena, Gifu

August 2-7, 2018


Finals

2018-08-07 46kg Kazuma Aratake Takuma Hirano 5:0
2018-08-07 49kg Ryu Horikawa Tokimitsu Fujita 4:1
2018-08-07 52kg Arashi Kajiwara Ryujin Fukutami 4:1
2018-08-07 56kg Ryozo Yoshida Shi Nemoto 5:0
2018-08-07 60kg Reito Tsutsumi Shinjiya Ishii 5:0
2018-08-07 64kg Yura Kenzami Hiroshi Morimoto 4:1
2018-08-07 69kg Tadashi Patrick Usami Shojiro Kuroda WO.
2018-08-07 75kg Daigo Sunaga Kouki Nogami 4:1

thanks to Tibor Kincses and Yuji Oyamada, source (with all results - in japanese


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2018 Results