Sergey Sivko Memorial - Moscow, Soviet Union - December 11-16 1979

 thanks to Sergey Shkrebets


Preliminaries (incomplete)

1979-12-11 48kg N.Badamshin N.Nikitin PTS
1979-12-12 54kg S.Markin Z.Tibua PTS
1979-12-12 54kg V.Marushkin P.Zinkov PTS
1979-12-12 54kg V.Goldanov ??? ???
1979-12-12 54kg Z.Sarkhoshov ??? ???
1979-12-11 63,5kg Abdurashid Isayev Zh.Pirnazarov PTS
1979-12-11 63,5kg Igor Chausov V.Osipov KO
1979-12-11 63,5kg K.Azimov V.Tikhov RSC
1979-12-11 63,5kg V.Golovastov O.Asatryan PTS
1979-12-?? +81kg Sergey Kormilitsin S.Zaytsev RSC/KO?

Quarter-finals (incomplete)

1979-12-?? +81kg Valeriy Abadzhyan Sergey Kormilitsin

PTS

Finals

1979-12-16 48kg M.Taymazov ??? ???
1979-12-16 51kg Gennadiy Shilin ??? ???
1979-12-16 54kg Oleg Orlov Ravil Tashbayev 3:2
1979-12-16 57kg A.Melnikov Igor Chausov PTS
1979-12-16 60kg V.Mushkarev ??? ???
1979-12-16 63,5kg Oleg Menshikov ??? ???
1979-12-16 67kg V.Filatov ??? ???
1979-12-16 71kg N.Nepochatov ??? ???
1979-12-16 75kg V.Morozov ??? ???
1979-12-16 81kg D.Shkrobot ??? ???
1979-12-16 +81kg Valeriy Abadzhyan Yuriy Kuznetsov RSC 1

Russian Tournaments History | 1979 Results