2.Sergey Sivko Memorial - Moscow, Soviet Union - December 1976

thanks to Sergey Shkrebets


Finals:

48kg O.Bedretdinov I.Starodumov ???
51kg R.Kanzafarov ??? ???
54kg Baban Nadyrov L.Ilyin ???
57kg V.Filchikov G.Temirkhanov PTS
60kg A.Pechenkin ??? ???
63,5kg V.Tamtura ??? ???
67kg V.Ishamov ??? ???
71kg I.Khasyanov ??? ???
75kg Anatoli Kurikov ??? ???
81kg Valeri Rumyantsev ??? ???
+81kg S.Egorov ??? ???

Russian Tournaments History | 1976 Results