Duisenkul Shopokov Memorial - Frunze, Soviet Union - January 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Winners:

48kg P.Fetisov Barnaul
51kg Y.Kuznetsov Frunze
54kg Ikram Mirbabayev Frunze
57kg V.Ryabov Frunze
60kg Sergey Altukhov Barnaul
63,5kg Alexandr Kondakov Buryatia
67kg S.Arustamov Groznyy
71kg R.Abdurakhmanov Groznyy
75kg D.Burlakov Irkutsk
81kg --- ---
+81kg Yuriy Gaydaychuk Frunze

  Amateur Boxing Homepage | Kyrgyz Tournament History | 1979 Results