National Junior Tournament

Perm, Russia

July, 2001


Winners

46kg Emin Musayev
48kg Andrey Goloshumov
51kg Eduard Abzalimov
54kg Gennadiy Kovalev
57kg Murat Khratchev
60kg Makar Malina
63,5kg Ilya Multsin
67kg Pavel Leonov
71kg Nikolay Galochkin
75kg Ivan Reshetnikov
81kg Rakhim Chakhiyev
91kg Valeriy Duryagin
+91kg Ivan Budayev

source: "Ring - Sport's Almanac" - 2001 (page 36); thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian Tournaments | 2001 Results