Sri Lanka National Intermediate Tournament

Royal MAS Arena, Colombo

July 3-7, 2018


Finals female

2018-07-07 48kg R.K.A.A.Ranasinghe I.G.N.Nishanshala RSC 1
2018-07-07 51kg G.N.Priyadharsha D.D.Dinusha RSC 1
2018-07-07 54kg K.A.D.Abesekara W.S.P.Rathnayaka 5:0
2018-07-07 57kg B.D.R.Mendis T.S.Imandi RSC 2
2018-07-07 60kg A.K.A.Sandaruwani S.N.Sadamali RSC 1
2018-07-07 64kg W.W.A.K.Thiwanka P.K.D.Priyadarshani RSC 1
2018-07-07 69kg B.S.H.Perera B.M.V.S.M.Bandara AB 1
2018-07-07 75kg P.B.C.S.M.Bandara M.R.P.Jayakodi RSC 1

Finals male

2018-07-07 49kg D.G.H.N.Jinadasa M.P.G.Sanjeeva Nuwan 3:1
2018-07-07 52kg K.A.S.K.Abeygunawardena M.M.Udaya Kumara RSC 3
2018-07-07 56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara U.R.N.K.Rajapaksha 5:0
2018-07-07 60kg R.M.P.K.K.Rasnayaka J.A.A.Madushanka 3:2
2018-07-07 64kg E.G.M.M.Jayaweera Y.Kiritharan 4:1
2018-07-07 69kg T.M.N.Samaranayake J.A.G.Maduranka 5:0
2018-07-07 75kg H.W.Q.P.Rathnasiri P.A.R.S.Rupasinghe 4:1
2018-07-07 81kg V.Nikalas H.M.P.M.Silva 5:0
2018-07-07 91kg B.G.K.S.Madurasingha S.Kesavan 5:0
2018-07-07 +91kg A.D.R.M.Abeyasinghe C.Snobalansan RSC 1

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


2018 Results