44.Sri Lanka National Sports Festival

Polonnaruwa

October 11-14, 2018


Preliminaries male

52kg Dhanushka Prashad H.K.A.Senavirathna RSC 2
52kg M.G.D.N.K.Gunasekara I.N.S.M.Tennakoon RSC 2
52kg H.R.Sadaruwan P.T.Sampath WO.
52kg P.Gamage E.Madushan Y.Siwanesh 5:0
52kg J.M.N.Jeewan Kumara T.Thanujan RSC 3
52kg E.G.Prasanga Dilshan L.S.C.Panditharathna 4:1
60kg Athuwulage Kasun Maduranga Y.Yopithan AB 1
60kg P.H.C.Jayasanka N.Kadirawan RSC 1
60kg H.A.K.R.Dewapriya P.A.S.L.Perera 3:2
81kg W.A.R.Sadakelum W.S.G.K.Samarakoon 4:1
81kg L.D.A.Y.A.N.Madushanka M.P.N.Pushpakumara 4:1

Quarterfinals female

48kg R.K.A.A.Ranasinghe A.K.N.K.Jayasena AB 1
48kg K.H.G.de Silva P.G.K.Wasana 5:0
48kg I.R.R.S.Ilangarathna J.Tharmila RSC 1
51kg K.K.I.T.Perera W.M.N.D.Gamage RSC 3
54kg M.A.S.S.Cooray Sewandhi Thalgaspitiya 4:1
60kg K.Pirashanthi H.K.L.Priyangika AB 1
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika Borala L.S.Sadareka 5:0
60kg K.G.N.S.Kahatapitiya N.H.D.de Silva RSC 1
75kg M.G.M.Dasunika M.Piriyanthi RSC 2
75kg S.H.Wijayarathna M.M.Viushika Prabadi WO.
75kg T.N.Dharmasena G.O.G.C.Prayadarshani AB 1
75kg H.M.K.G.Udayangani R.G.K.C.Mahanama RSC 1

Quarterfinals male

49kg W.A.W.M.Dharmasiri W.G.S.P.Karunathilaka 3:2
52kg M.P.G.Sanjeeva Nuwan A.M.C.R.Aththanayaka 5:0
52kg M.G.D.N.K.Gunasekara Dhanushka Prashad 4:1
52kg P.Gamage E.Madushan H.R.Sadaruwan 3:2
52kg J.M.N.Jeewan Kumara E.G.Prasanga Dilshan 5:0
56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara E.G.M.Sugath Kumara 5:0
56kg U.G.N.K.Amarawansa T.K.G.K.Ravindranath 5:0
56kg Ruwan Weerakkodiy H.M.I.Siriwardana 5:0
60kg E.W.A.Sandaruwan M.P.V.Sandaruwan RSC 2
60kg R.M.P.K.K.Rasnayaka H.A.H.D.Hettiarachchi 5:0
60kg Athuwulage Kasun Maduranga E.V.K.K.Widanage RSC 1
60kg H.A.K.R.Dewapriya P.H.C.Jayasanka 3:2
64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna S.Siriharan RSC 1
64kg Dinindu Saparamadu K.D.Lahiru Sasanka RSC 3
64kg R.M.S.K.Rathnayake L.H.T.Eranjith 5:0
64kg I.P.D.C.Udaya Kumara N.Sankeerthanan RSC 1
69kg R.M.M.Ekanayake H.A.S.M.Heelbathdeniya RSC 3
69kg A.D.Y.K.Athukorala S.H.L.Nimantha RSC 1
69kg I.J.D.M.Jayarathna G.G.D.S.Munasinghe RSC 2
75kg S.K.Jayasena R.Ramesh RSC 1
75kg B.G.V.M.G.Srilal M.N.D.Fernando KO 2
75kg P.A.R.S.Rupasinghe H.L.Wanigasooriya 4:1
75kg A.P.L.A.Jayalath M.A.C.Sampath Kumara RSCI 2
81kg M.E.M.Mudannayaka H.M.P.M.Silva 5:0
81kg V.Nikalas S.T.L.M.Senarathna 5:0
81kg J.Tharshikan M.D.T.P.Peris 4:1
81kg W.A.R.Sadakelum L.D.A.Y.A.N.Madushanka 5:0
91kg G.A.N.Fernando K.H.M.I.Chandimal RSC 2
91kg S.Kesavan J.A.M.Rukshan RSC 1
91kg A.R.S.D.Thilakarathne M.T.R.S.Fernando 5:0
91kg T.Sathursan R.P.D.C.P.Rajapaksha 4:1
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara M.S.Sujikan WO.
+91kg M.W.M.M.Meegasthenna D.G.M.K.Jayasena WO.

Semifinals female

48kg R.K.A.A.Ranasinghe D.M.D.P.Dissanayake  AB 1
48kg K.H.G.de Silva I.R.R.S.Ilangarathna 5:0
51kg R.A.Nadeeja Pushpakumari H.M.N.H Weerasinghe 3:2
51kg K.K.I.T.Perera P.K.R.Kaushalya 3:2
54kg R.V.Sirimanna P.A.D.L.Perera RSC 2
54kg M.A.S.S.Cooray R.M.D.Wishmini Bandara AB 1
60kg K.Pirashanthi R.P.Y.C.Jayasinghe 4:1
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika K.G.N.S.Kahatapitiya AB 1
75kg M.G.M.Dasunika S.H.Wijayarathna 5:0
75kg H.M.K.G.Udayangani T.N.Dharmasena 5:0

Semifinals male

49kg K.A.S.K.Abeygunawardena M.L.Sampath 5:0
49kg W.A.Ishanka Sanjaya W.A.W.M.Dharmasiri RSC 1
52kg M.P.G.Sanjeeva Nuwan M.G.D.N.K.Gunasekara 5:0
52kg P.Gamage E.Madushan J.M.N.Jeewan Kumara 5:0
56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara H.P.I.Chamara 5:0
56kg Ruwan Weerakkodiy U.G.N.K.Amarawansa 4:1
60kg R.M.P.K.K.Rasnayaka E.W.A.Sandaruwan 5:0
60kg Athuwulage Kasun Maduranga H.A.K.R.Dewapriya WO.
64kg Dinindu Saparamadu R.W.M.S.B.Rajakaruna 5:0
64kg I.P.D.C.Udaya Kumara R.M.S.K.Rathnayake 5:0
69kg Mohamed Y.M.Dilshan R.M.M.Ekanayake 5:0
69kg A.D.Y.K.Athukorala I.J.D.M.Jayarathna 3:2
75kg S.K.Jayasena B.G.V.M.G.Srilal 4:1
75kg A.P.L.A.Jayalath P.A.R.S.Rupasinghe 3:2
81kg V.Nikalas M.E.M.Mudannayaka 3:2
81kg W.A.R.Sadakelum J.Tharshikan RSC 1
91kg G.A.N.Fernando S.Kesavan 5:0
91kg A.R.S.D.Thilakarathne T.Sathursan RSC 1
+91kg A.M.I.H.Abeysinghe K.M.P.Kumara WO.
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara M.W.M.M.Meegasthenna WO.

Finals female

48kg R.K.A.A.Ranasinghe K.H.G.de Silva 3:1
51kg R.A.Nadeeja Pushpakumari K.K.I.T.Perera 5:0
54kg M.A.S.S.Cooray R.V.Sirimanna RSC 2
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika K.Pirashanthi AB 1
75kg H.M.K.G.Udayangani M.G.M.Dasunika 5:0

Finals male

49kg W.A.Ishanka Sanjaya K.A.S.K.Abeygunawardena 5:0
52kg P.Gamage E.Madushan M.P.G.Sanjeeva Nuwan 3:2
56kg Ruwan Weerakkodiy B.R.L.Sadaruwan Kumara 3:2
60kg Athuwulage Kasun Maduranga R.M.P.K.K.Rasnayaka 4:1
64kg Dinindu Saparamadu I.P.D.C.Udaya Kumara 5:0
69kg Mohamed Y.M.Dilshan A.D.Y.K.Athukorala 5:0
75kg A.P.L.A.Jayalath S.K.Jayasena 5:0
81kg W.A.R.Sadakelum V.Nikalas 4:1
91kg G.A.N.Fernando A.R.S.D.Thilakarathne AB 2
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara A.M.I.H.Abeysinghe 4:1

 


thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


2018 Results