Nepali Selection Trials

Lalitpur

April 12-13, 2018

winners first


Results female

2018-04-12 51kg Mala Rai Lalita Maharjan
2018-04-13 51kg Bimala Shrestha Mala Rai
2018-04-12 57kg Sangita Sunar Sabina Shrestha
2018-04-12 60kg Punam Rawal Saraswati Rana

Results male

2018-04-12 49kg Tej Bahadur Deuba Sulav Raj Tuladhar
2018-04-13 52kg Prem Chaudhary Bikram Pariyar
2018-04-12 56kg Bimal Roka Magar Puran Rai
2018-04-12 60kg Ek Bahadur Ghale Prakash Limbu Ijam
2018-04-12 64kg Bhupendra Thapa ---
2018-04-13 69kg Bishnu Prasad Ghale Bikash Lama
2018-04-12 75kg Deepak Shrestha ---

thanks to Tibor Kincses, sources: http://nep123.com/ and https://thehimalayantimes.com


2018 Results