68.Japanese Interschool Athletic Meet

Comprehensive Gymnasium, Chigasaki

August 1-7, 2014


Finals

2014-08-07 46kg Yuta Shigeoka Ryusei Matsumoto 2:1
2014-08-07 49kg Katsuya Fukui Yusuke Mine 3:0
2014-08-07 52kg Subaru Murata Ryouma Kitaura 3:0
2014-08-07 56kg Arashi Morisaka Hinata Maruta 3:0
2014-08-07 60kg Go Hosaka Yamato Hata 3:0
2014-08-07 64kg Toshihiro Suzuki Nobuhiro Hiranaka 3:0
2014-08-07 69kg Naoki Harada Koki Oshikawa 3:0
2014-08-07 75kg Ren Umemura Kenta Harada 3:0

thanks to Tibor Kincses and Shunya Seri


2014 Results