6.Alexandr Matrosov Memorial - Dnepropetrovsk, Soviet Union - October 15-20 1976

thanks to Sergey Shkrebets


Winners:

48kg V.Kim Dnepropetrovsk
51kg V.Kutlayev Togliatti
54kg R.Baiburintsev Ufa
57kg A.Pakhomov Lensk
60kg V.Makarov Dnepropetrovsk
63,5kg V.Uvarov Belgorod
67kg Karibek Bukenov Jambul
71kg Yuriy Zaytsev Ufa
75kg V.Lyubomudrov Dnepropetrovsk
81kg Vladimir Zaytsev Ufa
+81kg V.Anikeyev Lvov

Ukrainian Tournaments | 1976 Results