A.M. Maluntsev Memorial

Omsk, Russia

November, 2001


Winners

48kg Kiril Parshukov
51kg Nikolay Zaluzhnyy
54kg Anatoliy Ivanov
57kg Alexey Tishchenko
60kg Dmitriy Rubakhin
63,5kg Gevorg Arutyunyan
67kg Dmitriy Bashkakov
71kg Evgeniy Penkov
75kg Alexey Soldatov
81kg Andrey Ikonnikov
91kg Oleg Tarasov
+91kg Ivan Khilchenko

source: "Ring - Sport's Almanac" - 2001 (page 36); thanks to Vladimir Nigmatulin


Russian Tournaments | 2001 Results