Macau Open

Macau

December 2, 2017


Results

60kg Lee Chi Ling MAC Ella Kou MAC 4:1 women
60kg Ng Man Long MAC Wong Kok Wing MAC 5:0 men
64kg Caesar Chai MAC Zhang Guoqiang MAC 5:0 men
69kg Rishi Gurung MAC Cheing Wan Seng MAC 5:0 men
75kg Ng Kuok Kun MAC Tonny MAC WO. men
81kg K.C.Madhav MAC Roy MAC RSC 3 men

thanks to Tibor Kincses


Macau Tournaments | 2017 Results