10.National Tournament - Lvov, Soviet Union - December 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Winners:

48kg I.Ivanov
51kg V.Niklevich
54kg V.Myastkovskiy
57kg I.Zadorozhnyy
60kg R.Gevorkyan
63,5kg I.Sapbashev
67kg G.Kremlev
71kg Z.Stepkov
75kg V.Tsymbalyuk
81kg T.Akopyan
+81kg V.Udalov

Ukrainian Tournaments | 1979 Results