International Tournament - Kiev, Soviet Union - March 1980


Finals:

48kg Berinbay Zhamankulov URS Hector Ramirez CUB PTS
51kg Eduardo Morera CUB Alexandr Tkachenko URS PTS
54kg Viktor Miroshnichenko URS ??? ??? ???
57kg Serik Nurkazov URS ??? ??? ???
60kg Viktor Demyanenko URS ??? ??? ???
63,5kg Oleg Kozelskiy URS ??? ??? ???
67kg Alexey Polishchuk URS ??? ??? ???
71kg Gennadiy Rumyantsev URS ??? ??? ???
75kg Anatoliy Koptev URS ??? ??? ???
81kg Vladimir Gordeyev URS ??? ??? ???
+81kg Vyacheslav Yakovlev URS ??? ??? ???

Ukrainian Tournaments | 1980 Results