41.Golden Gloves Tournament - Belgrade, Yugoslavia - November 1997


Quarter-Finals (incomplete)

60kg Krzysztof Suchomski POL Andrey Andreychenko UKR KO 2
67kg Mirosław Nowosada POL Vyacheslav Senchenko UKR 5:0
71kg Tomasz Chwoszcz POL Mile Rankovic YUG PTS
75kg Piotr Wilczewski POL Nenad Stilkovic YUG 5:0

Semi-Finals (incomplete)

60kg Krzysztof Suchomski POL Seceria Hajrusi YUG 5:0
67kg Mirosław Nowosada POL Artur Saha ALB 5:0
71kg Slavisa Popovic YUG Tomasz Chwoszcz POL PTS
75kg Piotr Wilczewski POL Ivan Vujovic YUG 5:0

Finals

51kg Abim Rusidi YUG ??? ??? ???
54kg Muhamed Alija MCD ??? ??? ???
57kg Alexandr Lutsenko UKR ??? ??? ???
60kg Sasa Alic YUG Krzysztof Suchomski POL PTS
63,5kg Dejan Ribac YUG ??? ??? ???
67kg Mirosław Nowosada POL Nikola Sjekloca YUG 5:0
71kg Slavisa Popovic YUG ??? ??? ???
75kg Valeriy Agafonov RUS Piotr Wilczewski POL 4:1
81kg Aleksandar Nikolic YUG ??? ??? ???
+81kg Andrey Kombarov RUS ??? ??? ???

Tournament History | 1997 Results