Belgrade's Liberation Tournament - Belgrade, Yugoslavia - October 1977


Finals:

51kg Sami Buzoli YUG ??? ??? ???
54kg Dzafer Alisanovic YUG Dzeljo Alisanovic YUG PTS
57kg Zeljko Trsan YUG ??? ??? ???
57kg Bratislav Ristic YUG ??? ??? ???
60kg Anatoliy Volkov URS ??? ??? ???
63,5kg Sreten Mirkovic YUG Zdzisław Kuflikowski POL RSC 1
67kg Jovanovic YUG ??? ??? ???
71kg Velimir Jeftic YUG Svetomir Belic YUG ???
75kg Borota YUG ??? ??? ???
81kg Yuriy Gagarin URS ??? ??? ???
+81kg Evgeniy Gorstkov URS ??? ??? ???

Tournament History | 1977 Results