Turkmenistan Youth National Championships

Ashgabat

March 1-5, 2017


Finals (winners first)

49kg Ykhlas Klychzhanov Kovus Kovusov
52kg Batyr Bayramov Aymyrat Khodzhanepesov
56kg Arslan Shamuradov Kochkar Charyev
60kg Islam Kerimov Vitaliy Mikheyev
64kg Saparmyrat Odayev Shatlyk Begmyradov
69kg Ivan Solomonenko Begli Babakov
75kg Gaygysyz Atayev Khodzhamukhamet Charyev
81kg Mekan Khallyev Serdar Ereshov
91kg Gurbanmenli Yoliyev Saparmyrat Khallyev
+91kg Geldimurad Toyliyev Akmammet Ovezgeldiyev

Bronze Medal Winners

49kg Palvan Yuldashev
49kg Omar Kurbandurdyev
52kg Mukhametmurat Mukhamedov
52kg Bayram Bagiyev
56kg Kasym Cherkezov
56kg Lukman Dovletgildiyev
60kg Azam Khalniyazov
60kg Oral Khaydarov
64kg Ilshat Geldiyev
64kg Yunus Davletov
69kg Kuvvat Ilkhanov
69kg Rustem Dzhumayev
75kg Teymur Amangeldiyev
75kg Timur Rashidov
81kg Segsenbay Ashyrov
81kg Mamed Altyev
91kg O.Charyev
91kg Sayran Aydogdyev

thanks to Tibor Kincses and Ishankuli Meretniyazov


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2017 Results