Turkmenistan Youth National Championships

Ashgabat

January 10-16, 2016


Finals (winners first)

49kg Mukhametmurat Mukhamedov Batyr Bayramov
52kg Aymyrat Khodzhanepesov Shokhrat Esenov
56kg Begench Alymov Zakir Redzhepov
60kg Mukhamed Berdybayev Anvarzhan Babamuradov
64kg Serdar Amangeldiev Ruslan Martirosyan
69kg Taganmyrat Gurbanov Kuvvat Ilkhanov
75kg Nuryagdy Nuryagdyev Suleyman Mukhamedgurbanov
81kg Mustapa Charyev Shirli Atayev
91kg Serdar Ereshov Inoyat Yakubov
+91kg Baky Toychiyev D.Azimov

Bronze Medal Winners

49kg Begench Myratkuliyev
49kg Muzafar Abdullayev
52kg Abat Asadov
52kg Shakhruddin Babakuliyev
56kg Kochkar Charyev
56kg Khezret Goschanov
60kg Yunus Davletov
60kg Polatsha Mammetshayev
64kg Bahadur Mratov
64kg Begli Babakov
69kg Shokhrat Burkazov
69kg Dayanch Shiriyev
75kg S.Atabayev
75kg Gaygysyz Atayev
81kg Maksat Kulniyazov
81kg Sayran Aydogdyev
91kg Matkarim Atazhanov
91kg Kakadurdy Kakasaryev
+91kg Nadir Sadykov
+91kg A.Ovezkuliyev

thanks to Tibor Kincses and Ishankuli Meretniyazov


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2016 Results