Turkmenistan National Championships

Ashgabat

February 17-21, 2016


Finals (winners first)

49kg Dayanch Annaseidov Alisher Pirimov
52kg Bayramkhan Permanov Sohbet Gokchayev
56kg Shokhrat Dzhumayev Yakub Meredov
60kg Khursant Imankuliev Yazmurat Gurbanov
64kg Aziz Bebitov Zufar Saparbayev
69kg Bakhtiyar Masharipov Timur Tajimov
75kg Arslanbek Achilov Tolkun Gulmamedov
81kg Azizbek Achilov Annatagan Akmammedov
91kg Shatlyk Sharyev Farrukh Ismetov
+91kg Baky Toychiyev A.Pogosov

Bronze Medal Winners

49kg Orunbay Hasanov
49kg Ikhtiyar Rozyyev
52kg Farkhad Yusupov
52kg Farkhad Dovletnazarov
56kg Zakir Redzhepov
56kg Rozumbay Khodzhaniyazov
60kg Begmurat Halmuradov
60kg Adilbek Nurmetov
64kg Sultan Novruzbayev
64kg Shokhrat Durdiev
69kg Begench Shiriyev
69kg Serdar Hudayberdiev II
75kg Guvanch Annayev
75kg Farkhad Shadmanov
81kg Romal Guseinov
81kg Farukh Rustemov
91kg Shokhrat Khodzhanepesov
91kg Rustem Agayev
+91kg Oleg Abitov
+91kg R.Orazbayev

thanks to Tibor Kincses and Ishankuli Meretniyazov


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2016 Results