Turkmenistan National Championships

Dashoguz

April 7-12, 2015


Finals (winners first)

49kg D.Annaseidov Mansur Salimov
52kg Bayramkhan Permanov Said Babazhanov
56kg Yazmurat Gurbanov Agamurat Amangeldiev
60kg Khursant Imankuliev Timur Khalilov
64kg Shokhrat Durdiev B.Dzhorayev
69kg Timur Tajimov Sanjabek Sapayev
75kg Guvanch Annayev Khodzhat Khodzhatov
81kg Farrukh Ismetov Rasul Yuldashev
91kg Shatlyk Sharyev Sh.Zhumaniyazov
+91kg Arslan Artykov Ramazan Nuriyev

Bronze Medal Winners (not full)

49kg Begench Annageldiyev
52kg E.Mamedov
56kg Esger Charyev
60kg Islam Nurmetov
64kg Dovletgeldy Bekmuradov
75kg T.Gulmamaedov
81kg Idris Artykov
91kg R.Orazbayev
+91kg Mahmud Mamedov

thanks to Tibor Kincses


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2015 Results