Turkmenistan Youth National Championships

Dashoguz

February 18-23, 2014


Finals (winners first)

49kg Bayramkhan Permanov Esger Charyev
52kg Maksat Toyliyev Said Babazhanov
56kg Mukhametmurat Sakhedov Khursant Imankuliev
60kg Togrulbek Paziyev Kerven Korev
64kg Chagrylbek Paziyev Atabeg Dovletov
69kg Begench Shiriyev Guvanch Annayev
75kg Yusupbay Zhumaniyazov Mekan Mukymov
81kg Kakageldi Saryyev Aymyrat Archayev
91kg Guvanch Akyyev Niyaz Serdarov
+91kg Rakhim Khatamov Annamuhammet Matiyev

thanks to Tibor Kincses and Ayna Atdayeva


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2014 Results