Turkmenistan National Championships

Turkmenabat

April 1-6, 2014


Finals (winners first)

49kg D.Annaseidov Osman Hajiev
52kg Zarip Dzhumayev Agamurat Amangeldiev
56kg Yakub Meredov Yazmurat Gurbanov
60kg Shokhrat Durdiev H.Halmuradov
64kg Aziz Bebitov Zufar Saparbayev
69kg Serdar Hudayberdiev Timur Tajimov
75kg Azizbek Achilov Farrukh Ismetov
81kg Arslanbek Achilov Sh.Bashimov
91kg Oleg Abitov Aman Gundogdyev
+91kg Arslan Artykov Merdan Sadykov

thanks to Tibor Kincses and Ayna Atdayeva


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2014 Results