Turkmenistan National Championships - Ashgabat - February 24-28 2010

thanks to Tibor Kincses


Finals (winners first)

48kg M.Annaguliyev Atadzhan Ergeshev
51kg Farukh Yomudov Vepa Tashliyev
54kg Shamurad Annamuradov S.Annanurov
57kg Kurban Beghanov Allaberdi Ishankuliyev
60kg Davudkuli Geldiyev Mirat Paziyev
64kg Ruslan Atadjanov Charimurad Geldimuradov
69kg Nurmamet Tekayev Omar Mammetshayev
75kg Meretmurat Serbazov Azizbek Achilov
81kg Seyitkuli Seyitkuliyev Rasul Yuldashev
91kg Khydyr Orazmamedov A.Pinyazov
+91kg Chary Burkazov Vladimir Kazaryan

Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2010 Results