Sri Lanka U-20 National Championships

Colombo

September 27-29, 2017


Quarterfinals male

2017-09-27 69kg S.H.D.N.Jayarathna D.S.Manamendraarachchi AB 2

Semifinals male

2017-09-28 49kg J.H.N.Ginadasa D.A.S.D.Warnasooriya 5:0
2017-09-28 56kg U.M.B.Neranjana A.M.Naushad 5:0
2017-09-28 69kg U.G.D.D.Ekanayake P.Fernando RSCI 2
2017-09-28 69kg S.H.D.N.Jayarathna Rankothge S.D.Dilshan 4:1
2017-09-28 75kg Y.S.P.Sudamma K.Payalangoda RSC 2
2017-09-28 81kg S.Paranayapa J.Tharshihan RSC 1
2017-09-28 81kg M.M.Hiduranga W.R.M.D.T.Gunarathne KO 1
2017-09-28 +91kg N.H.U.N.D.Fonseca G.A.S.Dilshan RSC 1
2017-09-28 +91kg R.Madana J.M.P.S.T.Jayasundara RSC 1

Finals female

2017-09-29 51kg R.K.A.A.Ranasinghe M.M.S.Kumari AB 1
2017-09-29 57kg B.D.R.Mendis A.A.S.D.Perera RSC 1

Finals male

2017-09-29 49kg J.H.N.Ginadasa H.L.S.Bandara 5:0
2017-09-29 52kg W.D.P.Ireshan S.M.E.D.B.Ekanayake 4:1
2017-09-29 56kg U.M.B.Neranjana M.S.Faiz 3:2
2017-09-29 60kg H.A.H.D.Hettiarachchi P.R.K.Fernando AB 1
2017-09-29 64kg K.M.Lakhitha R.Wijebandara KO 2
2017-09-29 69kg U.G.D.D.Ekanayake S.H.D.N.Jayarathna 3:2
2017-09-29 75kg Y.S.P.Sudamma M.M.T.D.Wiswajith RSC 1
2017-09-29 81kg M.M.Hiduranga S.Paranayapa KO 1
2017-09-29 91kg K.G.H.K.Wijesinghe S.N.Kaluarachchi RSC 2
2017-09-29 +91kg R.Madana N.H.U.N.D.Fonseca AB 2

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lanka Champs history | 2017 Results