Sri Lanka Youth National Championships

Colombo

September 27-30, 2017


Preliminaries female

2017-09-27 48kg H.G.S.I.Gunawardana D.Rasika KO 1
2017-09-27 48kg K.G.P.Rashadi A.H.N.K.Nadeeshani 4:1
2017-09-27 48kg M.H.G.M.E.Priyadarshani S.Shanuja RSC 1
2017-09-27 48kg M.A.A.Madushani K.R.D.Tharuka RSC 1
2017-09-27 48kg Y.Nithsrshana P.G.N.T.Thilakarathna AB 1
2017-09-27 51kg M.W.D.K.Ranaweera A.A.K.Vani 5:0

Preliminaries male

2017-09-27 49kg E.M.N.R.Bandara K.M.E.L.N.Bandara RSC 2
2017-09-27 49kg S.M.K.S.Bandara Y.Amarasooriya RSC 1
2017-09-27 49kg E.P.Suwarnamala M.P.T.S.Nawarathne RSC 2
2017-09-27 49kg M.I.M.Ishan H.G.C.Lakshan 5:0
2017-09-27 49kg W.A.M.Ywam P.Ranasighne RSC 2
2017-09-27 49kg P.M.S.R.S.Senanayake M.S.Farhan RSC 2
2017-09-27 49kg R.A.Althaf R.Vaigunthan RSC 1
2017-09-27 52kg N.I.Perera D.H.D.P.Upathissa RSC 1
2017-09-27 52kg Kuda V.Lasindu Eranda M.M.A.Ahamad RSC 2
2017-09-27 52kg M.Saminjsan C.Sanjeewa RSC 1
2017-09-27 52kg D.G.D.M.Bandara N.S.Munasinghe 3:2
2017-09-27 52kg G.J.K.R.J.Kumara H.M.M.L.Rathnapriya DQ 3
2017-09-27 52kg K.P.K.Vishvajith V.Kirushantan 3:2
2017-09-27 52kg S.Yohan D.A.H.B.Dananjaya RSC 1
2017-09-27 52kg K.G.P.Desitha G.M.B.Gangodavila RSC 1
2017-09-27 56kg M.K.P.P.Weerasinghe O.Gunarathne 4:0
2017-09-27 56kg P.A.Rukmal Prasanna M.Thanujan 5:0
2017-09-27 56kg K.I.Udara H.B.Dodanwela RSC 1
2017-09-27 56kg R.M.S.de Silva R.J.Wickramasinghe RSC 2
2017-09-27 56kg M.Mathiwanan R.Kumara RSC 1
2017-09-27 56kg H.M.K.C.Ekanayake T.A.Chathuranga RSC 1
2017-09-27 56kg T.H.Kodithuwakku H.P.C.Kumara RSC 2
2017-09-27 60kg G.N.M.Anuel S.M.Akash RSCI 2
2017-09-27 64kg Y.Kiritharan T.C.Weerasinghe RSC 2
2017-09-27 75kg P.A.Samarasinghe S.Arun RSC 2
2017-09-27 75kg G.K.M.Malshan W.M.D.Gayashan RSC 1
2017-09-27 81kg A.S.Jayasekara H.M.M.K.S.Herath RSCI 2
2017-09-27 81kg P.T.Akash D.M.S.R.P.Dissanayake RSC 2
2017-09-27 91kg W.M.J.Bathiya B.B.C.R.Perera RSC 3
2017-09-27 91kg N.Devadasan T.Atilan RSC 1

Quarterfinals female

2017-09-28 48kg N.S.Wellappily K.V.R.Sewwandi RSC 2
2017-09-28 48kg H.G.S.I.Gunawardana D.G.Dissanayaka RSC 1
2017-09-28 48kg M.H.G.M.E.Priyadarshani K.G.P.Rashadi RSC 1
2017-09-28 48kg Y.Nithsrshana M.A.A.Madushani KO 1
2017-09-28 51kg D.E.G.D.S.Thilakarathne S.Sansiya RSC 1
2017-09-28 51kg K.W.I.Sewvandi K.D.Sakunthala 5:0
2017-09-28 51kg S.H.Jayasekara K.P.W.S.Kumari 5:0
2017-09-28 51kg M.W.D.K.Ranaweera G.N.Priyadharsha RSC 1
2017-09-27 54kg K.A.D.Hilmanshi G.W.E.Kawshalyaya RSC 1
2017-09-27 54kg S.D.Priyadhashani U.D.Sadamali RSC 1
2017-09-27 54kg S.Dilaxsana L.I.N.Malshani 4:1
2017-09-28 57kg G.R.B.H.Weerasinghe K.R.I.Priyadarshani AB 1
2017-09-28 60kg M.W.D.Ranmini K.Kasthuri RSC 1

Quarterfinals male

2017-09-28 49kg E.M.N.R.Bandara W.A.S.Madushanka RSC 2
2017-09-28 49kg S.M.K.S.Bandara E.P.Suwarnamala AB 1
2017-09-28 49kg M.I.M.Ishan W.A.M.Ywam AB 1
2017-09-28 49kg P.M.S.R.S.Senanayake R.A.Althaf RSC 2
2017-09-28 52kg Kuda V.Lasindu Eranda N.I.Perera RSC 1
2017-09-28 52kg D.G.D.M.Bandara M.Saminjsan RSC 2
2017-09-28 52kg G.J.K.R.J.Kumara K.P.K.Vishvajith 5:0
2017-09-28 52kg S.Yohan K.G.P.Desitha RSC 2
2017-09-28 56kg K.C.Piyasinghe M.K.P.P.Weerasinghe RSC 1
2017-09-28 56kg P.A.Rukmal Prasanna K.I.Udara RSC 1
2017-09-28 56kg R.M.S.de Silva M.Mathiwanan RSC 1
2017-09-28 56kg H.M.K.C.Ekanayake T.H.Kodithuwakku RSCI 1
2017-09-28 60kg Y.Genanan L.S.R.Nayananannda 5:0
2017-09-28 60kg R.N.S.B.Ranathunga U.V.Narankotuwa RSC 1
2017-09-28 60kg H.V.D.Hettiarachchi M.A.M.Rakeed AB 1
2017-09-28 60kg K.D.Jayalath G.N.M.Anuel KO 1
2017-09-28 64kg T.Muthunayake L.Sachintana RSC 1
2017-09-28 64kg R.A.D.Madushanka G.G.A.S.Kulasooriya AB 1
2017-09-28 64kg M.A.M.Aseem V.O.Atigala RSC 1
2017-09-28 64kg Y.Kiritharan D.K.K.Sathsara RSC 1
2017-09-28 69kg V.Samarasinghe P.P.Galhenage RSC 3
2017-09-28 69kg C.Gunasekara R.N.M.D.Silva AB 1
2017-09-28 69kg J.A.Vimukhti Kavishan S.Susanthan RSC 1
2017-09-28 69kg W.M.D.M.B.Jayarathne W.G.S.M.Subasinghe AB 1
2017-09-28 75kg T.G.I.P.S.Thilakarathne I.P.K.L.Ilangarathne RSC 3
2017-09-28 75kg R.A.S.Rangana P.G.V.Madushanka AB 1
2017-09-28 75kg K.A.S.D.Kulathunga H.L.S.Liyanage RSC 1
2017-09-28 75kg P.A.Samarasinghe G.K.M.Malshan 3:2
2017-09-28 81kg Y.Sadiane T.Akila DQ 2
2017-09-28 81kg S.A.Madushan A.K.Liyanage RSC 1
2017-09-28 81kg B.Gamage T.S.Weerasinghe AB 1
2017-09-28 81kg A.S.Jayasekara P.T.Akash AB 2
2017-09-28 91kg G.Rodrigo T.D.Waligampola RSC 2
2017-09-28 91kg E.D.Silva K.G.B.S.Weerasinghe 5:0
2017-09-28 91kg H.M.R.M.Herath W.G.A.R.Warakapitiya RSC 2
2017-09-28 91kg W.M.J.Bathiya N.Devadasan RSC 3
2017-09-28 +91kg I.G.R.C.Ihalawela L.A.I.S.Harshapriya RSC 1
2017-09-28 +91kg H.A.S.Hettiarachchi G.M.N.Godagandeniya AB 1
2017-09-28 +91kg J.Bernard R.M.T.R.Rathnayake RSCI 2
2017-09-28 +91kg A.W.A.Madushan T.D.Fareed RSCI 2

Semifinals female

2017-09-29 48kg N.S.Wellappily H.G.S.I.Gunawardana RSC 1
2017-09-29 48kg M.H.G.M.E.Priyadarshani Y.Nithsrshana RSC 1
2017-09-29 51kg K.W.I.Sewvandi D.E.G.D.S.Thilakarathne AB 1
2017-09-29 51kg M.W.D.K.Ranaweera S.H.Jayasekara 5:0
2017-09-29 54kg K.A.D.Hilmanshi G.A.S.Y.Kularathna RSC 1
2017-09-29 54kg S.Dilaxsana S.D.Priyadhashani RSC 2
2017-09-29 57kg K.Kannshiya W.M.H.K.Wickramasinghe AB 1
2017-09-29 57kg G.R.B.H.Weerasinghe P.M.Vidanagamage RSC 2
2017-09-28 60kg W.G.C.Jayamali H.P.G.I.C.Jayasooriya RSC 2
2017-09-29 60kg M.W.D.Ranmini K.G.R.S.Madhubhashani AB 1

Semifinals male

2017-09-29 49kg S.M.K.S.Bandara E.M.N.R.Bandara 4:1
2017-09-29 49kg P.M.S.R.S.Senanayake M.I.M.Ishan RSC 3
2017-09-29 52kg Kuda V.Lasindu Eranda D.G.D.M.Bandara RSC 3
2017-09-29 52kg G.J.K.R.J.Kumara S.Yohan 5:0
2017-09-29 56kg K.C.Piyasinghe P.A.Rukmal Prasanna AB 3
2017-09-29 56kg R.M.S.de Silva H.M.K.C.Ekanayake 3:2
2017-09-29 60kg R.N.S.B.Ranathunga Y.Genanan 5:0
2017-09-29 60kg K.D.Jayalath H.V.D.Hettiarachchi 3:2
2017-09-29 64kg R.A.D.Madushanka T.Muthunayake 5:0
2017-09-29 64kg Y.Kiritharan M.A.M.Aseem 4:1
2017-09-29 69kg V.Samarasinghe C.Gunasekara 5:0
2017-09-29 69kg J.A.Vimukhti Kavishan W.M.D.M.B.Jayarathne 4:1
2017-09-29 75kg T.G.I.P.S.Thilakarathne R.A.S.Rangana AB 1
2017-09-29 75kg P.A.Samarasinghe K.A.S.D.Kulathunga RSC 1
2017-09-29 81kg Y.Sadiane S.A.Madushan KO 1
2017-09-29 81kg A.S.Jayasekara B.Gamage RSC 3
2017-09-29 91kg G.Rodrigo E.D.Silva 3:2
2017-09-29 91kg H.M.R.M.Herath W.M.J.Bathiya 3:2
2017-09-29 +91kg H.A.S.Hettiarachchi I.G.R.C.Ihalawela RSC 1
2017-09-29 +91kg A.W.A.Madushan J.Bernard RSC 2

Finals female

2017-09-30 48kg M.H.G.M.E.Priyadarshani N.S.Wellappily AB 1
2017-09-30 51kg K.W.I.Sewvandi M.W.D.K.Ranaweera 5:0
2017-09-30 54kg K.A.D.Hilmanshi S.Dilaxsana 3:2
2017-09-30 57kg G.R.B.H.Weerasinghe K.Kannshiya RSC 1
2017-09-30 60kg W.G.C.Jayamali M.W.D.Ranmini 5:0
2017-09-30 64kg I.M.N.G.M.Kumari S.S.Godallawatha RSC 1
2017-09-30 69kg S.D.Mohotti M.P.H.Kawshalya AB 1
2017-09-30 +81kg M.M.H.Kaumini A.G.H.Udeni AB 1

Finals male

2017-09-30 49kg S.M.K.S.Bandara P.M.S.R.S.Senanayake 5:0
2017-09-30 52kg Kuda V.Lasindu Eranda G.J.K.R.J.Kumara 5:0
2017-09-30 56kg R.M.S.de Silva K.C.Piyasinghe 3:2
2017-09-30 60kg R.N.S.B.Ranathunga K.D.Jayalath 3:2
2017-09-30 64kg R.A.D.Madushanka Y.Kiritharan RSC 1
2017-09-30 69kg V.Samarasinghe J.A.Vimukhti Kavishan 5:0
2017-09-30 75kg T.G.I.P.S.Thilakarathne P.A.Samarasinghe RSC 1
2017-09-30 81kg A.S.Jayasekara Y.Sadiane RSC 1
2017-09-30 91kg G.Rodrigo H.M.R.M.Herath 3:2
2017-09-30 +91kg H.A.S.Hettiarachchi A.W.A.Madushan RSC 1

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lanka Champs history | 2017 Results