57.Soviet Union National Championships - Kazan - January 23 - February 3 1991


Finals

48kg Nshan Munchyan Bektas Abubakirov PTS
51kg Bulat Temirov D.Enikeyev PTS
54kg Kahaber Barawi Faat Gatin PTS
57kg Vladislav Antonov Maradek Yusupov PTS
60kg Airat Khamatov Artur Grigoryan PTS
63,5kg Konstantin Tszyu Oleg Nikolayev 5:0
67kg Vladimir Ereshchenko Tengiz Meschadze PTS
71kg Israel Akopkokhyan Alexandr Lebziak PTS
75kg Igor Bunin K.Khabibrakhamnov PTS
81kg Rostislav Zaulichnyy Eduard Kessian PTS
91kg Evgeniy Sudakov Igor Shishkin PTS
+91kg Evgeniy Belousov Oleg Maskayev PTS

Bronze Medallists

48kg Karimzhan Abdrakhmanov Alexandr Nalbadyan
51kg Ergash Karimov M.Shaimov
54kg Timofey Skryabin Mikhail Ananin
57kg T.Oganesyan Vitaliy Kargin
60kg Mikhail Kazaryan M.Dapankulov
63,5kg Vasiliy Kirilov Asyat Galeyev
67kg Igor Yaremko Evgeniy Zykov
71kg Artur Getamyan Sergey Samoylov
75kg Dmitriy Vybornov Zurab Paliani
81kg Igor Ilyukhin Sergey Klokov
91kg Mikhail Goncharenko Viktor Akshonov
+91kg Nikolay Kulpin I.Bystritskiy

Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1991 Results