9.Soviet Union Spartakyada - Moscow - September 1986

 


Finals

48kg Alexandr Makhmutov Nshan Munchyan PTS
51kg Vladislav Antonov Alik Akylbayev PTS
54kg Alexandr Artemiev Hvicha Khadryan PTS
57kg Mikhail Kazaryan Albert Kazandzhyan PTS
60kg Orzubek Nazarov Mikhail Litvinov PTS
63,5kg Igor Ruzhnikov A.Shcherbakov PTS
67kg Gadzhi Temirbolatov Talib Israilov PTS
71kg Viktor Egorov Evgeniy Zaytsev PTS
75kg Ruslan Taramov Oleg Zabolotskikh WO.
81kg Yuriy Vaulin Sergey Kobozev PTS
91kg Alexandr Zolkin Evgeniy Sudakov PTS
+91kg Alexandr Burmistrov Alexandr Miroshnichenko PTS

Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1986 Results