Soviet Union Junior National Championships

Vladimir Lenin Sports Palace, Frunze

March 20-27, 1983


Finals (winners first)

48kg Lernik Papyan Sh.Asadov
51kg Rinvidas Bilius Mikhail Kazaryan
54kg Orzubek Nazarov Ararat Mkrtchyan
57kg S.Gurevich Ernis Asygaliev
60kg Alexandr Shcherbakov Vladimir Ryumin
63,5kg B.Sarsenbayev Oleg Chupryn
67kg Alexandr Antikuz Viktor Egorov
71kg Sergey Smirnov Alexandr Emelyanov
75kg Nurmagomed Shanavazov V.Tanzharykov
81kg V.Gorenko Anatoliy Stulov
91kg Alexandr Popov O.Mushkayev
+91kg S.Paskin V.Zausalin

Bronze Medal Winners

48kg G.Gasanov
48kg Albert Kazandzhyan
51kg R.Khasanov
51kg G.Rumyantsev
54kg E.Tsurkan
54kg Evgeniy Burchak
57kg Yuriy Rykhlik
57kg A.Vasiliev
60kg M.Volynskiy
60kg V.Ostrovskiy
63,5kg S.Skochilov
63,5kg Abrar Khlopuzyan
67kg Sergey Vladimirov
67kg D.Usmanov
71kg K.Inkov
71kg Eduard Zhuk
75kg A.Zelenkin
75kg O.Puzko
81kg Evgeniy Alexeyev
81kg K.Dorozhinskiy
91kg Yuriy Shinkarev
91kg M.Shalamberidze
+91kg Petr Skok
+91kg A.Kryuchkov

thanks to Vladimir Nigmatulin


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1983 Results