12.Soviet Union Absolute Championships - Erevan - December 20-23 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Preliminaries

1979-12-20 Mikhail Nikiforov Ust-Kamenogorsk Roman Kasper Tselinograd PTS
1979-12-20 Eduard Berestyuk Murmansk Viktor Kovalenko Kiev PTS
1979-12-20 Vasiliy Skub Alma-Ata Alexandr Tyrin Volgograd PTS
1979-12-20 Mikhail Subbotin Moscow Felix Alborov Moscow PTS

Quarter-finals

1979-12-21 Atom Pogosyan Erevan Evgeniy Gorstkov Moscow KO 2
1979-12-21 Vyacheslav Yakovlev Leningrad Nikolay Timkin Vitebsk PTS
1979-12-21 Mikhail Nikiforov Ust-Kamenogorsk Eduard Berestyuk Murmansk RSC 3
1979-12-21 Mikhail Subbotin Moscow Vasiliy Skub Alma-Ata PTS

Semi-finals

1979-12-22 Vyacheslav Yakovlev Leningrad Atom Pogosyan Erevan PTS
1979-12-22 Mikhail Subbotin Moscow Mikhail Nikiforov Ust-Kamenogorsk PTS

Third Place Bouts

1979-12-23 Vasiliy Skub Alma-Ata Atom Pogosyan Erevan PTS
1979-12-23 Nikolay Timkin Vitebsk Mikhail Nikiforov Ust-Kamenogorsk PTS

Final

1979-12-23 Vyacheslav Yakovlev Leningrad Mikhail Subbotin Moscow PTS

Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1979 Results