Soviet Union U-17 National Championships - Frunze - July 1978


Finals (winners first):
46kg R.Mamatov U.Dakunov
48kg S.Shakhmukhametov V.Manukyan
50kg K.Tieulenov V.Tkach
52kg Suren Oganyan Ikram Mirbabayev
54kg Yuriy Gladyshev Eduard Danilin
57kg Vasiliy Shishov Mikhak Kazaryan
60kg V.Derevitskiy L.Maksymovich
63kg V.Kalinichenko E.Shungultayev
66kg A.Seytkaziyev Mikhail Borovskiy
70kg A.Losev Sergey Kopylov
74kg Sergey Laptyev I.Muray
80kg Alexandr Yagubkin V.Sukhorukov
+80kg A.Pantakov Sergey Kormilitsin


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1978 Results