9.Soviet Union Absolute Championships - Moscow - December 21-25 1976

thanks to Sergey Shkrebets


Preliminaries
1976-12-21 90kg Piotr Zayev Moscow Alexander Kandyrin Kuybyshev RSC 2
1976-12-21 +90kg Evgeni Gorstkov Moscow Viktor Ulyanich Rostov n.D. PTS
1976-12-21 +90kg Nikolay Aksyonov Severodvinsk Viktor Ivanov Donetsk KO 3
1976-12-21 +90kg Alexander Krasko Leningrad Alexander Leonov Leningrad WO.

Quarter-finals
1976-12-22 90kg Vladimir Kornilov Chardzhou Sergey Tomkikh Chita RSC
1976-12-22 90kg Sergey Chukovitov Barnaul Anatoli Abramov Kuybyshev PTS
1976-12-22 90kg Anatoli Zhurakovskiy Karaganda Viktor Frolov Kuybyshev PTS
1976-12-22 90kg Viktor Tereshchenko Moscow Piotr Zayev Moscow RSCI 3
1976-12-22 +90kg Sergey Burtsev Ukhta Evgeni Batygin Yaroslavl RSC
1976-12-22 +90kg Sergey Lobarev Kustanay Alexander Shvayko Lvov PTS
1976-12-22 +90kg Evgeni Gorstkov Moscow Mikhail Subbotin Moscow KO 1
1976-12-22 +90kg Nikolay Aksyonov Severodvinsk Alexander Krasko Leningrad PTS

Semi-finals
1976-12-23 90kg Sergey Chukovitov Barnaul Vladimir Kornilov Chardzhou ???
1976-12-23 90kg Viktor Tereshchenko Moscow Anatoli Zhurakovskiy Karaganda ???
1976-12-23 +90kg Sergey Burtsev Ukhta Sergey Lobarev Kustanay PTS
1976-12-23 +90kg Evgeni Gorstkov Moscow Nikolay Aksyonov Severodvinsk PTS

Finals
1976-12-24 90kg Viktor Tereshchenko Moscow Sergey Chukovitov Barnaul PTS
1976-12-24 +90kg Evgeni Gorstkov Moscow Sergey Burtsev Ukhta AB

Absolute championships bout:
1976-12-25 open Evgeni Gorstkov Moscow Viktor Tereshchenko Moscow

PTS


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1976 Results