Soviet Union Junior National Championships - Kazan - July 1975


Champions:

 
48kg V.Denisov
50kg A.Danielchik
52kg Khalil Lukmanov
54kg Viktor Demyanenko
57kg N.Kovalev
60kg N.Sageyev
63kg V.Sobolev
66kg A.Koptev
70kg L.Kostetskiy
74kg V.Gordeyev
80kg Algirdas Jancauskas
+80kg V.Klepikov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1975 Results