Soviet Army Championships

Kiev

August 3-8, 1973


Finals

48kg R.Akopyan Asat Gukharbakiyev PTS
51kg Viktor Babutskiy Anatoliy Semenov WO.
54kg Alexandr Avdeyev Viktor Orlov PTS
57kg Valerian Sokolov Vitaliy Kalmykov TKO 2
60kg Anatoliy Nikitenko Alexandr Andrianov PTS
63,5kg Yuriy Tkhorovskiy Anatoliy Samoylov PTS
67kg Oleg Lifanov A.Rodionov PTS
71kg Viktor Poltavtsev Viktor Kuryshko TKOI 1
75kg Alexandr Shipilov Vladimir Shabelnikov PTS
81kg Yuriy Bystrov Gennadiy Ochulin PTS
+81kg Alexandr Vasyushkin Vyacheslav Alexeyev PTS

sources: 

"Boxring" no 18/1973 (page 16)

"Sovetsky Sport" no 186 - August 10, 1973 (page 3)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1973 Results