39.Soviet Union National Championships - Vilnius - November 18-25 1973


Finals:
48kg Suren Duryan Evgeni Yudin PTS
51kg Viktor Litvinov Baban Nadyrov PTS
54kg David Torosyan Vladimir Piotkovski PTS
57kg Valerian Sokolov Ashot Avetisyan TKO 1
60kg Vladimir Kharchenko Valeri Lvov TKO 1
63,5kg Anatoli Kamnev Vladimir Rozenbaum AB 2
67kg Valeri Udovik Vladimir Yudin PTS
71kg Alexander Shipilov Leonid Shaposhnikov WO.
75kg Anatoli Klimanov Rufat Riskiyev TKOI 3
81kg Oleg Korotayev Gennadi Ochulin PTS
+81kg Evgeni Gorstkov Piotr Zayev TKOI 2

Bronze Medallists:
48kg Anatoli Kluyev Alexander Tkachenko
51kg Leonid Bugayevskiy Valeri Strelnikov
54kg Boris Zariktuyev E.Timofeyev
57kg Anatoli Volkov V.Gridnev
60kg Boris Minikayev Anatoli Nikitenko
63,5kg A.Samoylov Vladimir Zolotarev
67kg Oleg Lifanov Vyacheslav Bodnya
71kg Boris Opuk Oleg Tolkov
75kg Juozas Juocevicius Anatoli Kurikov
81kg Yuri Bystrov Nikolay Anfimov
+81kg N.Aksenov Gadzhudin Gadzhiev

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1973 Results