Soviet Union Junior U-20 National Championships - Barnaul - July 1970


Champions:

 
48kg B.Sagyndykov Alma-Ata
51kg David Torosyan Erevan
54kg Y.Afanasev Volgograd
57kg Alexander Andrianov Kazan
60kg P.Izhokin Saratov
63,5kg Leonid Tleubayev Karaganda
67kg Vladimir Davidov Moscow
71kg Leonid Shaposhnikov Irkutsk
75kg Nikolay Anfimov Samarkanda
81kg A.Spiliyev Fergana
+81kg Vladimir Volkov Voroshylovgrad


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1970 Results