31.Soviet Union National Championships - Moscow - March 21-25 1965

thanks to Sergey Shkrebets


Weight Rank Name
51kg 1 Stanislav Sorokin (Moscow)
2 Miron Mukha
3 R.Abkayumov
Vladimir Tretyak
54kg 1 Oleg Grigorev (Moscow)
2 L.Estrin
3 Vladimir Botvinnik
Alexander Shashkov
57kg 1 Stanislav Stepashkin (Moscow)
2 Algis Zurza
3 V.Belousov
Piotr Chedinovskikh
60kg 1 Boris Nikanorov (Moscow)
2 Vilikton Barannikov
3 Ivan Azizbayev
V.Baryshev
63,5kg 1 Evgeni Frolov (Moscow)
2 Vladimir Karimov
3 A.Chukov
L.Uzulis
67kg 1 S.Kirsanov (Novosibirsk)
2 Boris Kurochkin
3 Vladimir Trepsha
Valeri Tregubov
71kg 1 Viktor Ageyev (Moscow oblast)
2 V.Uteshev
3 Yuri Andryushchenko
Yuri Mavryashin
75kg 1 Valeri Popenchenko (Moscow)
2 Jan Rovich
3 I.Evstigneyev
E.Kaufman
81kg 1 Dan Pozniak (Vilnius)
2 Alexey Kiselev
3 V.Minakov
A.Butko
+81kg 1 Alexander Izosimov (Krasnodar)
2 Ionas Chepulis
3 V.Chugunov
Vadim Emelyanov

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1965 Results