29.Soviet Union National Championships - Moscow - August 11-16 1963

thanks to Sergey Shkrebets


Weight Rank Name
51kg 1 Stanislav Sorokin (Moscow)
2 Vasil Pyata
3 N.Kikava
Mikhail Rushanski
54kg 1 Oleg Grigorev (Moscow)
2 Vladimir Garanin
3 Alexandr Shashkov
Zabrail Yusufov
57kg 1 Stanislav Stepashkin (Moscow)
2 Vladimir Safronov
3 V.Krivobok
Timur Gulyamov
60kg 1 Boris Nikanorov (Moscow)
2 B.Kubasov
3 Gennadiy Kakoshkin
Yuriy Seliverstov
63,5kg 1 Evgeniy Frolov (Moscow)
2 Evgeniy Sherstnev
3 Alois Tuminsh
Gennadiy Zhurnayev
67kg 1 Viktor Ageyev (Moscow)
2 Vladimir Trepsha
3 Rikardas Tamulis
Leonid Sheynkman
71kg 1 Boris Lagutin (Moscow)
2 Stasis Strumskis
3 Josef Budman
Ivan Sobolev
75kg 1 Valeriy Popenchenko (Leningrad)
2 Alexey Kiselev
3 Igor Evstigneyev
A.Nefedov
81kg 1 Yuriy Konoplev (Leningrad)
2 E.Sekachev
3 A.Kadetov
---
+81kg 1 Andrey Abramov (Moscow)
2 Alexandr Izosimov
3 Janis Lancers
Alexey Baranov

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1963 Results