18.Soviet Union National Championships - Moscow - April 8-12 1952

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

51kg

1.

Anatoli Bulakov (Moscow)

2.

R.Kaladzhev

3.

N.Gusev

54kg

1.

R.Usmanov (Astrakhan)

2.

M.Ayvazyan

3.

A.Budilskiy

57kg

1.

Yuri Sokolov (Moscow)

2.

Alexandr Zasukhin

3.

V.Yakovlev

60kg

1.

A.Ershov (Moscow)

2.

Eduard Aristakesyan

3.

R.Miregov

63,5kg

1.

G.Lobodin (Leningrad)

2.

S.Mulin

3.

A.Chebotarev

67kg

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

V.Chernov

3.

G.Darbayseli

71kg

1.

Boris Tishin (Moscow)

2.

T.Mikaelyan

3.

V.Mironov

75kg

1.

V.Belayev (Sverdlovsk)

2.

N.Darbayseli

3.

V.Lukyanov

81kg

1.

Anatoli Perov (Moscow)

2.

A.Kochetkov

3.

A.Pichugin

+81kg

1.

Algirdas Socikas (Kaunas)

2.

Nikolay Korolev

3.

V.Katayev


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1952 Results