15.Soviet Union National Championships - Kaunas - July 10-16 1949

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

fly

1.

Anatoli Bulakov (Moscow)

2.

Lev Segalovich

3.

V.Kudryavtsev

bantam

1.

Gabriel Khanukashvili (Tbilisi)

2.

Ivan Avdeyev

3.

M.Seregin

feather

1.

Ivan Kniazev (Leningrad)

2.

A.Bulanov

3.

E.Filatov

light

1.

Anatoli Greyner (Moscow)

2.

S.Mulin

3.

Viktor Mednov

welter

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

A.Surkov

3.

N.Safeyev

middle

1.

Vladimir Kogan (Minsk)

2.

B.Silchev

3.

R.Kariste

light heavy

1.

Gennadi Stepanov (Moscow)

2.

R.Turya

3.

Yuri Egorov

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Algirdas Socikas

3.

Anatoli Perov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1949 Results