89.Japanese National Championships

Akune

November 21-24, 2019


Finals

2019-11-24 49kg Tsuyoshi Kawatani Tsubasa Ogawa 5:0
2019-11-24 52kg Ryomei Tanaka Tomoya Tsuboi 3:2
2019-11-24 57kg Hayato Tsutsumi Kenji Fujita 5:0
2019-11-24 60kg Shion Nishiyama Taketo Yamahara 5:0
2019-11-24 63kg Daisuke Narimatsu Taiga Imanaga 5:0
2019-11-24 69kg Sewon Okazawa Yasuhiro Suzuki 5:0
2019-11-24 75kg Yuito Moriwaki Kyohei Hosono 5:0
2019-11-24 81kg Ren Umemura Ryudai Onikura 4:1

full results (in Japanese); source: https://jabf-revival.com/ 


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2019 Results