Japanese University Team National Championships

Mito Sakuranosaki High School, Mito, Ibaraki Prefecture

December 9, 2017


Final: Nihon University (East) - Ashiya University (West) 8:3

49kg Ryusei Matsumoto N Ryota Karimata A 5:0
52kg Jukiya Imura N Yuki Nakajima A 5:0
52kg Tomoya Tsuboi N Ayato Hiromoto A 5:0
56kg Subaru Murata N Yuki Yamauchi A RSC 3
56kg Hiroto Matsuda A Kota Kaneko N 3:2
60kg Taison Uehara A Shigetoshi Kotari N 3:2
60kg Natsuki Sakaguchi A Kazumasa Kobayashi N AB 1
64kg Ri Gonte N Nobuhiro Hiranaka A 5:0
64kg Shota Kohama N Kohei Tamaki A 3:0
69kg Toshihiro Suzuki N Shunya Ouchi A 5:0
75kg Hisaki Takakura N Natsu Shinjo A 5:0

thanks to Shunya Seri and Tibor Kincses


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2017 Results