8.Japanese Womens National Championships - Kagawa - March 11-14 2010

thanks to Shunya Seri (http://www.shunya-seri.com/


Finals

2010-03-14 46kg Mari Murayama Chiaki Kadokura 16,3:4
2010-03-14 48kg Mika Iwakawa Kasumi Fujimitsu +11,7:11:7
2010-03-14 51kg Aya Shinmoto Tomoyo Tanaka 17,3:6,3
2010-03-14 54kg Ayako Minowa Satomi Fuji RSCH 2
2010-03-14 57kg Tomoko Kugimiya Chisato Mizuno 12,3:11,3
2010-03-14 60kg Tsukasa Aketo --- WO.
2010-03-14 64kg Akiko Okonogi Yukina Morio 4,3:1,7
2010-03-14 75kg Ritsuko Takimoto --- WO.
2010-03-14 81kg Shizuyo Yamazaki --- WO.

Special "G machine" is used for scoring in this championships. 


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2010 Results