Bulgarian Youth Team National Championships (round 2)

Plovdiv

October 25-28, 2017


Preliminaries

2017-10-25 64kg Borislav Asenov Erus Suleyman KO 1
2017-10-25 64kg Trayko Borisov Plamen Peychev RSC 1
2017-10-25 64kg Alex Todorov Atanas Dobrinov 2:1
2017-10-25 64kg Ivan Tsvetanov Semo Monev RSC 2
2017-10-25 64kg Yoncho Markov Hristo Rusev 3:0
2017-10-25 64kg Viktor Nikiforov Yanko Iliyev 3:0
2017-10-25 69kg Stoyan Ilchev Konstantin Yovchev 3:0
2017-10-25 69kg Atanas Yordanov Petar Georgiev 3:0
2017-10-25 69kg Hristo Hristov Georgi Baturov RSC 1
2017-10-25 69kg Simeon Dimitrov Petar Ivanov RSC 1
2017-10-25 69kg Alexey Vaklev Viktor Simionov AB 1
2017-10-25 75kg Danail Stoyanov Ivan Angelov 2:1
2017-10-25 75kg Alex Ivanov Konstantin Atanasov 3:0
2017-10-25 75kg Teodor Petrov Georgi Abrashev WO.
2017-10-25 75kg Kristian Nikolov Kaloyan Rashkovski RSC 1
2017-10-25 75kg Gerasim Yordanov Bozhidar Traykov 3:0
2017-10-25 75kg Ilyan Simeonov Iskren Petrov 3:0
2017-10-25 75kg Vasil Mlekarski Danail Benov 3:0
2017-10-25 81kg Ivan Stamenov Krasimir Alexandrov RSC 2

Quarterfinals

2017-10-26 52kg Stefan Petrov Nikolay Angelov AB 3
2017-10-26 52kg Radoslav Kabadzhov Martin Gyurov RSC 2
2017-10-25 56kg Nikolay Vasiliev Pavel Atanasov 3:0
2017-10-25 56kg Bozhidar Yordanov Antonio Ivanov 3:0
2017-10-25 56kg Dimitar Zhelev Yoan Ivanov RSC 1
2017-10-25 56kg Sami Sokolov Mehmed Chakarov 3:0
2017-10-26 60kg Yakub Chinoliyev Daniel Yankov RSC 3
2017-10-26 60kg Silvester Alexandrov Milen Magdalenov WO.
2017-10-26 60kg Vasil Grbov Ivan Todorov 3:0
2017-10-26 60kg Pancho Georgiev Georgi Georgiev 2:1
2017-10-26 64kg Yordan Khadzhiev Ivo Ivanov 3:0
2017-10-26 64kg Borislav Asenov Trayko Borisov RSC 1
2017-10-26 64kg Alex Todorov Ivan Tsvetanov RSC 1
2017-10-26 64kg Yoncho Markov Viktor Nikiforov 2:1
2017-10-26 69kg Anton Asenov Ivo Ivanov 2:1
2017-10-26 69kg Stoyan Ilchev Teodor Koyev 2:1
2017-10-26 69kg Atanas Yordanov Hristo Hristov WO.
2017-10-26 69kg Simeon Dimitrov Alexey Vaklev 2:0
2017-10-26 75kg Simeon Ivanov Danail Stoyanov RSCI 2
2017-10-26 75kg Teodor Petrov Alex Ivanov 3:0
2017-10-26 75kg Kristian Nikolov Gerasim Yordanov 3:0
2017-10-26 75kg Ilyan Simeonov Vasil Mlekarski 3:0
2017-10-26 81kg Bozhidar Bozhkov Goran Dimitrov AB 1
2017-10-26 81kg Toni Apostolov Teodor Hristov RSC 1
2017-10-26 81kg Alex Yolov Isa Ismail AB 1
2017-10-26 81kg Ivan Stamenov Atanas Atanasov WO.
2017-10-26 91kg Trayan Marinov Hamdi Hamdiyev AB 1
2017-10-26 91kg Martin Ivanov Stanislav Petrakov WO.
2017-10-25 +91kg Pencho Tsvetkov Todor Bochukov RSC 1

Semifinals

2017-10-27 52kg Dyanko Andonov Denis Emilov 2:1
2017-10-27 52kg Stefan Petrov Stefan Petrov WO.
2017-10-27 56kg Bozhidar Yordanov Nikolay Vasiliev 3:0
2017-10-27 56kg Sami Sokolov Dimitar Zhelev 2:1
2017-10-27 60kg Yakub Chinoliyev Silvester Alexandrov WO.
2017-10-27 60kg Vasil Grbov Pancho Georgiev 3:0
2017-10-27 64kg Yordan Khadzhiev Borislav Asenov WO.
2017-10-27 64kg Alex Todorov Yoncho Markov 3:0
2017-10-27 69kg Stoyan Ilchev Anton Asenov 3:0
2017-10-27 69kg Atanas Yordanov Simeon Dimitrov 3:0
2017-10-27 75kg Teodor Petrov Simeon Ivanov 2:1
2017-10-27 75kg Kristian Nikolov Ilyan Simeonov 3:0
2017-10-27 81kg Bozhidar Bozhkov Toni Apostolov RSC 1
2017-10-27 81kg Ivan Stamenov Alex Yolov RSC 1
2017-10-27 91kg Rangel Stanoyev Dzhimi Deyanov RSC 2
2017-10-27 91kg Trayan Marinov Martin Ivanov RSC 2
2017-10-27 +91kg Hristian Hristov Asen Asenov WO.
2017-10-27 +91kg Pencho Tsvetkov Ivan Kolev WO.

Finals

2017-10-25 49kg Erdzhan Shabanov Yordan Kitanov 3:0
2017-10-28 52kg Stefan Petrov Dyanko Andonov AB 2
2017-10-28 56kg Sami Sokolov Bozhidar Yordanov 3:0
2017-10-28 60kg Yakub Chinoliyev Vasil Grbov 3:0
2017-10-28 64kg Alex Todorov Yordan Khadzhiev 3:0
2017-10-28 69kg Atanas Yordanov Stoyan Ilchev 3:0
2017-10-28 75kg Teodor Petrov Kristian Nikolov 2:1
2017-10-28 81kg Bozhidar Bozhkov Ivan Stamenov 3:0
2017-10-28 91kg Rangel Stanoyev Trayan Marinov 2:1
2017-10-28 +91kg Pencho Tsvetkov Hristian Hristov KO 1

source: www.bgboxing.org


Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 2017 Results