Alexandr Yakubov Memorial

Tashkent, Uzbekistan

January 2013


Winners

46kg Doston Mirzayev UZB
49kg Elaman Khamitov KZK
52kg Shukurzhon Rakhimov UZB
56kg Murod Turgunov UZB
60kg Otabek Turdykhodzhayev UZB
64kg Farrukh Akhadov UZB
69kg Doston Khazratkulov UZB
75kg Ergash Nazarov UZB
81kg Rustam Isambayev UZB
96kg Agzym Anzorov UZB

thanks to Tibor Kincses, source: http://noviyvek.uz


Uzbek Tournaments Index | 2013 Results