10.Semen Trestin Memorial - Odessa, Ukraine - June 29 - July 2 2006

based on http://agents.sitecity.ru/ 


Finals

2006-07-02 48kg Oleg Sheffer UKR Sergiu Bistrica MLD
2006-07-02 51kg Dmytro Boboshko UKR Arsen Mirzoyan UKR
2006-07-02 54kg Olexandr Skorkin UKR Tatarinov UKR
2006-07-02 57kg Vasyl Lomachenko UKR Andrey Bukreyev UKR
2006-07-02 60kg Magadi Magdibekov RUS Dmytro Maltsev UKR
2006-07-02 60kg Volodymyr Matviychuk UKR Evgeniy Drobot UKR
2006-07-02 64kg Dmytro Aleynikov UKR Ajik Sillakh UKR
2006-07-02 64kg Nikolay Prodan UKR ??? ???
2006-07-02 69kg Dmitriy Solomyanko RUS ??? ???
2006-07-02 75kg Vitaliy Pyatetskiy UKR Slizovskiy UKR
2006-07-02 81kg Denis Tsaryuk RUS Evgeni Chernovol MLD
2006-07-02 91kg Anatoliy Stemblivskiy UKR Nicolaescu MLD

 

Ukrainian Tournaments History | 2006 Results